ALL ENERGI KOMMER FRÅN SOLEN

Konsumera den med omdöme

Hållbara produkter, ur flera aspekter!

Kort hållbarhetstid belastar miljön hårt. Produkten skall återvinnas och en ny skall tillverkas. Visst är återvinning bra, men det bästa är om produkten håller länge. Då behöver en ny inte tillverkas, energi sparas och utsläpp minskas.

Idag tillverkas många flugrullar av handelshus i fjärran östern. Vem som helst kan starta ett brand genom att resa dit, peka på någon befintlig modell och modifiera den.

En produkt som tillverkas för det primära målet att tjäna pengar är sällan bra för miljön.

EN PRODUKT SOM TILLVERKAS FÖR DET PRIMÄRA MÅLET ATT TJÄNA PENGAR ÄR SÄLLAN BRA FÖR MILJÖN

Sann kvalitet och hållbarhet!

 
Tjäna pengar-fokuset är tyvärr alltför vanligt i vår bransch. Anledningen är att kompetensen, att konstruera och tillverka, saknas. Kvalitet och hållbarhet blir lidande. Ofta har dessa produkter ett tilltalande yttre för att ge sken av kvalitet, trigga kunden att handla med ögat.

För att tillverka sann kvalitet och hållbarhet krävs kompetens och erfarenhet. Den erfarenheten har vi på Danielsson. Allt från konstruktion och tillverkning sker i egen regi på ett effektivt sätt. På så sätt blir även priset bättre än många produkter som tillverkas i Asien. Genom aktiva val kan vi som individer påverka miljön positivt.