RAPTOR

Unik förädling av spån direkt vid CNC-maskinen -
ger ökad produktivitet, lönsamhet och är miljösmart!

Lösningen heter RAPTOR!

Spånhantering är för många ett svårlöst problem inom skärande bearbetning. Spånet kräver kontinuerlig tillsyn och kan lätt sätta stop i produktionsflödet. Haveri av en spåntransportör är inte ovanligt om/när spån-nystan dras in spåntransportören på undersidan av en transportör. Automatiserad hantering av spån har alltid varit en svår nöt att knäcka. Bristfälliga komplicerade system finns men de är platskrävande, specialbyggda och inte så tillförlitliga.

Nu lanseras ”RAPTOR” som bidrar till revolutionerande förbättringar på tre områden - produktivitet, ekonomi och miljö– i en maskin!

Trassligt (lång) spån kräver ständig tillsyn av maskinen
och risk för haveri av spåntransportör. Hanteringen av spånet blir komplicerat, dyrt och inte miljösmart! RAPTOR är lösningen!

Nu lanseras ”RAPTOR” som bidrar till revolutionerande förbättringar på tre områden - produktivitet, ekonomi och miljö– i en maskin!

Nu finns en unik lösning på detta problem

Vi på Danielsson Innovation AB i Smedjebacken tillverkar sedan många år Flugfiske-rullar i världsklass. I produktionen bearbetar vi bort ca 95% av solida aluminium rund-kutsar. Det blir en blandning av lång- och kort-spån och ibland restbitar från luck-fräsning.

Resultatet av spånmängden gjorde dels att vi inte kunde köra obemannat på det sätt vi önskade, dels att för mycket tid spenderades på spånhantering och att vi insåg att potentialen att pressa spånet direkt vid maskinen var avgörande för att våran nya maskincell skulle kunna köras obemannat under längre tid.

Sagt och gjort, vi byggde då en egen kompakt spånhanterings-maskin som vi använt i vår egen produktion under många år nu. Undan för undan har den förfinats och är nu i ett stadie där vi beslutat att göra den tillgänglig för andra.

Maskinen går under namnet RAPTOR och delar av funktionerna i maskinen är patenterade.

FRÅN

TILL

RAPTOR

RAPTOR är spånpressen som, på ett unikt sätt, löser spånproblemen.

 • Gör maskinen och spånhanteringen säkrare.
 • Ger ökad tid för obemannad produktion
 • Tar bort tid där operatören måste bevaka maskinen.
 • Gör logistiken runt spånhanteringen enklare,
  billigare och miljösmart!
 • Till att börja med ackrediterad för aluminium
 • Kan betjäna en enskild maskin eller nyttjas för
       flera maskiner, som en centralanläggning
 • Passar till alla typer av verktygsmaskiner

Från 30 minuter till över 24 timmars obemannad produktion

Tomas Danielsson berättar;
- Med en 900 liters klassisk tippcontainer så måste jag dra undan spånet under transportören i snitt var 30:e minut, och blir då uppbunden till spåncontainern.
Om RAPTORn står och tar emot spån direkt under transportören så kan jag köra minst 24 tim obemannad produktion t.ex. under en helgdag, tittar bara till en gång om dagen. RAPTORn krånglar aldrig, den är extremt tillförlitlig.

- RAPTORn ger mig tid att göra vettigare saker än att raka undan spån som en passup, dessutom får jag mycket mer betalt för hårt pressade puckar. Nära LME priser med rätt köpare.
- Så nu är jag där jag vill, jag har tillförlitlig automatisering av även spånet vilket betyder att hela min produktionskedja är automatiserad för obemannad produktion.

Kapaciteten hos RAPTOR ligger på någonstans mellan 25- 50kg AL/h, och hos Danielsson Innovation snittar man 30-40 kg/h i dagsläget.

Ökad lönsamhet och miljösmart lösning

Den ekonomiska kalkylen är helt uppenbar. Om man går från att sälja blandat AL spån till att sälja definierade kutsar så är det rimligt att få uppåt 15-17kr/kg extra betalt. Så om en CNC-maskin gör 10kg spån/h så kan en RAPTOR öka vinsten med 150-170Kr/h.

7,5 kg aluminiumspån resulterar i 25 st ”spånpuckar” och 2,3 liter återvunnen kylvätska – med ökad produktivitet, ökad lönsamhet och är miljösmart!

Tomas:
RAPTOR är en maskin som är testad och förfinad, sedan flera år, i vår egen produktion.

Vi garanterar att den gör sitt jobb - Om vi är nöjda garanterar vi att ni blir nöjda.!


Maskinbeskrivning.
RAPTORn har ett chassi mått på L1200xB860xH2180mm, tillverkat i stadig 5mm plåt.
På framsidan finns ett skydd som tas av när man använder RAPTORn direkt vid cnc maskinens transportör. När man använder RAPTORn som central anläggning så är skyddet monterad, då kan man dumpa i ca 900 liter spån åt gången. Spånet kan var långa och trassliga eller korta och lätta eller blandat, spånet kan även innehålla solida restbitar se bild.

Längst ner i dump lådan finns en egen konstruerad och patentsökt krossvalssom täcker hela maskinens bredd. Innan vi tillverkade denna vals så hade vi problem att kunna hantera mer är 50 liter spån åt gången.

När vi första gången testade krossvalsen så blev det en riktig eureka upplevelse, efter en minuts körning så förstod vi att problemet var med god marginal löst. Efter det så kan vi utan problem dumpa i 900 liter spån. Krossvalsen är enkel och utan höga toleranser och väldigt okänslig för slitage. Den drivs av en kraftig hydraulmotor.
I spånutrymmet finns det även omrörnings plåtar som täcker en av sidorna, detta för att kortspån kan bygga håligheter som är självbärande. När dessa plåtar aktiveras så raseras håligheter och processen fortsätter, dom drivs av hydraulcylindrar.
Längs ner i maskinen finns en frekvensstyrd inmatnings skruv, denna matar ner spån i en mindre tugg/matar skruv. Denna är monterad i ett runt hus som kan vridas med en hydraul cylinder, på detta vis kan maskinen spotta ut restbitar längs ner i maskiner där också kylvattnet samlas. Kylvattnet pumpas tillbaka till CNC-maskinen eller till behållare.
Den nedre tugg/matarskruven pressar in spån i en presskammare, där spånet pressas till en hård kutts.
Alla delar som kommer i kontakt med spånet med hög kraft är av högkvalitativ/härdat material och kan enkel bytas om behov finns. När det gäller hantering av aluminiumspån så kommer inga delar att behöva bytas.
Maskinen drivs av en frekvens styrd hydraul pump.

Styrsystemet är speciellt utvecklat för RAPTOR och läser hela tiden av hydraul- tryck och karakteristik. På så sätt vet vi om det finns spån eller inte och kan då försätta maskinen i sömn/energisparläge. När spån detekteras vaknar maskinen igen. På detta vis kan vi även detektera restbitar och aktivera utspottnings sekvens.
Hela maskinen är byggd på ett enkelt robust sätt som garanterar extremt hög tillförlitlighet.

Pressade kutsar trycks ut i ett rör som leder till en stor-säck som ställs på en pall. Röret är ett 3 tums avgasrör som man enkelt kan bygga vidare på om man vill transportera kutsarna vidare en längre sträcka.

Positiv miljöpåverkan


Den interna arbetsmiljön blir bättre. Mindre trucktrafik och generellt renare omgivning med tanke på spån och kylvattenspill. När RAPTOR används direkt vid CNC-maskinens transportör så märks det extra väl. Utpressad (=återvunnen) kylvätska pumpas direkt tillbaka till maskinen. Tester har visat att Danielsson återvinner ca 2 kronor emulsion per kilo spån.
Den externa positiva miljöpåverkan är att lastbilstransporterna blir mycket mer effektiva i och med att man kan frakta storsäckar med vanliga lastbilar.

Ekonomisk vinst att sälja kutsar:


I dagsläge blir aluminiumskrot och spån blandat lite hur som helst. Det betyder att högkvalitativa AL legeringar mångt och mycket smälts om och blir lågkvalitativa produkter, vilket är slöseri. Om man pressar kutsar direkt vid cnc maskin eller har några RAPTORer som centralanläggningar så kan man lätt separera olika legeringar. Detta är mycket bra för miljö och ekonomi. För en högkvalitativt hårt pressad kuts bör man få upp emot LME priser plus lite legerings tillägg. Detta är något som alla tjänar på, stora som små företag. Om man går från att sälja blandat AL spån lokalt till att sälja definierade kutsar så borde det vara rimligt att få uppåt 15-17kr/kg extra betalt. Så om en CNC-maskin gör 10kg spån/h så kan en RAPTOR öka vinsten med 150-170Kr/h. Det är mycket pengar.

Utförande:


RAPTOR kommer att byggas i en storlek utan optioner, allt inkluderat från början. Detta för att skapa enkelhet i produktion av RAPTORn, likväl som det blir enklare köpbeslut. Om man har behov av större timkapacitet, som central anläggning, så köper man bara flera RAPTORer. Det finns stora fördelar med att ha flera mindre centralanläggningar som enkelt kan flyttas runt med pall-lyftare.

Integrerad vid cnc transportör:


Löser alla automatiserings behov och förutsättningar för obemannad drift. Absoluta merparten av kylemulsion återvinns direkt tillbaka till cnc maskin. Lagrar kutsar i 1000kg säckar innan byte med truck krävs. Risken att spånor åker tillbaka in i spån transportör är minimaliserad, Kostnadskrävande reparationer och drifts stop undviks. Vi på Danielsson har aldrig haft ett spånrelaterat driftstopp.

Centralanläggnings användande:


Många större företag har gamla platskrävande centralanläggningar där spånor transporteras ifrån cnc maskin med truck transporter eller komplicerande transportband många gånger i kulvertar. Om en sådan maskin krånglar så stannar hela flödet och det blir stop i alla cnc maskiner.
Tanken med RAPTORn är att man istället har flera RAPTORer som kanske hanterar 4-5 cnc maskiner i nära anslutning till dem. För produktionsflödes-känsliga företag är det lätt att ha en RAPTOR i reserv om något skulle hända.

Hållbarhet:


Vi har kört vår maskin med Aluminiumspån i över 10 år, vi ser inget slitage på någon komponent som påverkar driften. Vi förväntar oss kunna köra i minst 10 år till utan att behöva byta något.

Besparings ex. 10kg spån per tim:
Extra betalt för spånet,150kr/h.
Återvunnen emulsion, 20kr/h.
Arbets kostnads besparing, kanske 25-50kr/h.
Spån stops besparingar i utebliven produktion… svår att sätta en siffra på.

Leasingkalkyl:
Vid 5 års leasing utan kontant insatts och inget restvärde så ligger kostnaden på ca 12 500 kr/månad.
Vid 24/7 drift ger det ca 17kr/h.
Vid 16/7 drift ger det ca 26kr/h.

Förevisning:
Ni som är intresserade av att lösa era spånproblem kan höra av er direkt till Tomas Danielsson. Ni kan besöka oss och få ser RAPTORn som en del av våran automatiserade produktion cell.Tomas:
RAPTOR är en maskin som är testad sedan många år i vår egen produktion. Vi garanterar att den gör sitt jobb så som vi skriver. Vi kör den månadsvis i egen produktion utan några som helst problem.

Om vi är nöjda garanterar vi att ni blir nöjda.

Summering
-Maskinen hanterar riktigt besvärliga långspån eller kortspån eller en blandning. Kan även spotta ut restbitar.

-Maskinen kan användas direkt integrerad med cnc maskinen spånstansportör. Detta garanterar full automatisering av produktion. Eventuella spån nystan dras ur transportören och transportörhaverier elimineras i princip.

-Maskinen kan även användas som central anläggning. Då kan man dumpa i ca 900L åt gången.

-Maskinen kompakterar AL briketter av så hög densitet att man kommer kunna sälja direkt till smältverk. Bör då ge möjligheter att får bra betalt, nära LME priser pga inga mellanhänder.

-Maskinen kommer till att börja med godkännas till att hantera Aluminiumspån, antingen som integrerad med transportör eller som central anläggning. Slitaget är i princip noll.

-Tester har gjorts på hantering av långa och korta stålspån som central anläggning och det fungerar bra, men ytterligare tester skall göras på förslitningar innan god kännande. Maskinen är dock fodrad invändigt med utbytbara härdade detaljer av högsta kvalitet.

-De som har problem med trassliga lång eller kortspån i stål som stör produktion så bör det inte vara några problem att använda RAPTOR som integrerad direkt vid cnc maskinens transportör. Produktionsstörningar försvinner då omedelbart.

-Maskinen är något större än en EU pall väger 1400kg och kan installeras på 5min.

-Danielsson lagrar briketter i 1000kg stor säck, så det blir 1000kg bekymmersfri produktion sedan tar det 1min att byta till ny säck. Behövs inte längre spåncontainer, man har då friheten att sälja Aluminium briketter till vem man vill.

-Vid användning direkt under cnc transportör så jobbar den intelligent, känner av om det finns spån om inte så går den in i låg farts sömnläge och vaknar direkt när nytt spån kommer.

-Kapaciteten ligger på någonstans mellan 25- 50kg AL/h, med snittet vid 30-40 kg/h. Har man behov till större kapacitet som central anläggning så ställer man bara flera bredvid varandra, det viktiga är den stora dump-volymen på 900L.

-kutsarna leds ut i ett 3 tums avgas rör. Kan lätt byggas vidare på om man vill transportera kutsar en längre sträcka.

Kontakta Tomas:

[email protected]

070 - 520 93 51